seguim en proves

prova

d’habilitats i coneixements avançats que li permetin desenvolupar una carrera professional, d’èxit i productiva, amb capacitat per tractar un ample ventall de grups de població. En aquest sentit posa èmfasi especial en:
- la pràctica clínica i tècniques de treball
- la utilització de les tècniques i aparells més actuals
- la incorporació de les noves tecnologies